Przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów, porozumień, wezwań do zapłaty
Prowadzenie negocjacji w imieniu Klienta, w celu zawarcia jak najlepszych umów związanych z Jego codziennym życiem prywatnym oraz zawodowym
Prowadzenie spraw w przedmiocie otrzymania rekompensat tj. dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień m.in.  w sprawach dot. doznanych szkód powstałych w wynik wypadku drogowego, błędu medycznego, naruszenie dóbr osobistych
Reprezentacja Klientów w sporach dotyczących m.in. służebności, zniesienia współwłasności, eksmisji, wspólnot mieszkaniowych
Reprezentacja w sprawach spadkowych, w szczególności dotyczących stwierdzenia nabycia spadków, działu spadku, testamentów, zachowków, wydziedziczenia, itp.
Sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji, skarg na czynności komornika itp.