Obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz przed wszystkimi instancjami reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach karnych w tym w szczególności w sprawach związanych z przemocą domową w stosunku do osób dorosłych oraz małoletnich
Sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
Reprezentacja w postępowania w sprawach o wykroczenia
Obrona osoby podejrzanej o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w postępowaniu przygotowawczym
Reprezentacja oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego w postępowaniu przed sądem I instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym lub kasacyjnym