Udzielanie porad i reprezentacja w sprawach dotyczących separacji i rozwodów, podziału majątku wspólnego, alimentów itp.
Reprezentacja w sprawach o ubezwłasnowolnieniu i w sprawach aktów stanu cywilnego itp.
Sporządzanie wszelakich wniosków, pism, pozwów w sporach dotyczących praw rodzicielskich, ustalenia ojcostwa, itp.