REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO BARBARA SIKORSKA

 1. Postanowienia ogólne
  1. Sklep internetowy dostępny pod adresem kancelariasikorska.pl prowadzony jest przez Kancelarię Radcy Prawnego Barbara Sikorska, z siedzibą i miejscem pełniącym rolę biura obsługi klienta mieści się przy ul. Armii Krajowej 86/4, 83-110 Tczew, NIP:5792068363, REGON: 365938203
  2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz warunki zawierania umów sprzedaży.
 2. Oferta
  1. Sklep internetowy kancelariasikorska.pl oferuje pliki cyfrowe dostępne do zakupu.
  2. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto i wyrażone w polskich złotych (PLN).
 3. Zamówienia
  1. Zamówienia można składać przez stronę internetową sklepu.
  2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie na podany adres e-mail.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności produktu.
 4. Płatności
  1. Płatności za zamówienia można dokonać przy użyciu dostępnych form płatności widocznych na stronie sklepu.
  2. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na konto sklepu.
 5. Dostawa
  1. Pliki cyfrowe są dostępne do pobrania po zaksięgowaniu płatności.
  2. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wprowadzenie danych do dostawy, a Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Sikorska nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Klienta.
 6. Zwroty i reklamacje
  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pliki cyfrowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
  2. W przypadku otrzymania wadliwego pliku cyfrowego, Klient ma prawo zgłosić reklamację drogą mailową na adres kontakt@kancelariasikorska.pl w ciągu 14 dni od daty zakupu.
  3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności mających na celu wyjaśnienie sprawy, termin ten może zostać przedłużony, o czym Klient zostanie poinformowany.
 7. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Sikorska.
  2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a ich udostępnienie jest dobrowolne, lecz konieczne do złożenia zamówienia.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie sklepu.
  2. Klient zobowiązuje się przestrzegać postanowień regulaminu.
  3. Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Sikorska zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.