honorarium

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, a jego wysokość zależy od nakładu pracy, złożoności zagadnienia prawnego, czasu trwania sprawy oraz charakteru współpracy.

Kancelaria ustala stawkę z Klientem przed podjęciem działań zmierzających do udzielenia pomocy prawnej. Jedną z zasad funkcjonowania Kancelarii jest przejrzystość działań, aby wszelkie ustalenia finansowe były dla Klienta zrozumiałe i jasne.

W zależności od potrzeb klienta i rodzaju sprawy wysokość wynagrodzenia jest ustalana na podstawie systemu godzinowego oraz systemu ryczałtowego:

  • System godzinowy: wysokość wynagrodzenia określona jest każdorazowo na podstawie liczby przepracowanych godzin i stawki za roboczogodzinę;
  • System ryczałtowy: wysokość wynagrodzenia określona jest jako stała stawka miesięczna bądź kwota za wykonanie danego zlecenia z uwzględnieniem nakładu pracy i czasochłonności zagadnienia;

Ryczałtowa forma rozliczeń obejmuje dostosowane do oczekiwań Klientów stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie. System ten dotyczy przede wszystkim stałej obsługi prawnej firm i przewiduje stałą kwotę wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu. Liczba godzin dostosowywana jest każdorazowo do potrzeb Klienta.

System ten dotyczy również wynagrodzenia za prowadzone postępowania sądowe, które obejmuje wówczas kompleksową analizę sytuacji prawnej Klienta, opracowanie strategii, pomoc w doborze dowodów , sporządzanie wszelkich pism procesowych , zapoznawanie się z aktami sprawy, reprezentowanie na rozprawach. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem porada prawna udzielana jest za darmo.

Wynagrodzenie Kancelarii płatne jest z góry.

SYSTEM RYCZAŁTOWY

RATY/SUCCESS FEE

Istnieje jednak możliwość rozłożenia wynagrodzenia Kancelarii na raty lub uzależnienie w części od powodzenia sprawy w formie tzw. premii za sukces (success fee).

Informację o aktualnych stawkach wynagrodzenia można uzyskać telefonicznie pod  nr tel. +48 698 361 175 lub przesyłając zapytanie e-mailem na adres: kancelaria.sikorska@gmail.com

Wysokość wynagrodzenia za udzielenie jednorazowej porady prawnej już od 80zł brutto