Pomoc prawna jaką gwarantuje swoim Klientom obejmuje w szczególności  doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie projektów umów i pism, a także reprezentowanie przed sądem lub organem administracyjnym lub innymi instytucjami publicznymi, jak również prywatnymi.

Świadczę usługi na rzecz osób fizycznych, osób prawnych (spółek, fundacji itp.) i podmiotów publicznych (samorządów, urzędów itp.) między innymi w zakresie: prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa bankowego, prawa oświatowego, prawa handlowego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa karnego.